تبلیغات
دبستان پسرانه هیئت امنایی شهید بهشتی شهرستان بانه - مشخصات همکاران
جمعه 22 آذر 1387

مشخصات همکاران

   نوشته شده توسط: کاوه سمیعی    

ردیف

نام  نام خانوادگی

نام پدر

سمت

مدرك تحصیلی

گروه

سابقه خدمت

پایه

1

کاوه سمیعی

مصطفی

مدیر

لیسانس

15

19

 

2

فریدون جهانی

محمود

معاون آموزشی

لیسانس

14

21

 

3

عبدالرحمان بایزی

محمد

آموزگار

فوق دیپلم

12

24

اول

 

4

علی رسولیان

محمد غریب

آموزگار

فوق دیپلم

12

24

اول

5

عبداله کمالی

محمد

آموزگار

لیسانس

13

21

دوم

6

محمد مروتی

خالد

آموزگار

فوق دیپلم

12

20

دوم

7

فریدون محمد امین زاده

عثمان

آموزگار

دیپلم

9

14

سوم

8

مصطفی محمدی

محمد امین

آموزگار

فوق دیپلم

12

22

چهارم

9

خلیل رشیدی

کریم

آموزگار

لیسانس

14

21

چهارم

10

جمال  رسولی

توفیق

آموزگار

فوق دیپلم

12

22

پنجم

11

فرهاد کتابی

عبداله

متصدی خدمات

پنجم ابتدایی

11

21