تبلیغات
دبستان پسرانه هیئت امنایی شهید بهشتی شهرستان بانه - مداد سیاه
شنبه 9 آذر 1387

مداد سیاه

   نوشته شده توسط: کاوه سمیعی    

مداد سیاه از ماده ای به نام گرافیت ساخته می شود. گرافیت چون بر روی کاغذ کشیده می شود، اثری از خود به جای می گذارد.

اکنون برای ساختن مداد، گرافیت خشک طبیعی را با آب و گلِ رُس مخلوط می کنند. هر چه مقدار گل رس بیشتر باشد مداد سختر می گردد. بر عکس هر چه مقدار گرافیت بیشتر باشد، مداد نرمتر می گردد. پس از آنکه مخلوط گرافیت، آب و خاک رس به شکل خمیر درآمد، آنرا از میان دستگاهِ پرس عبور داده، به صورت رشته های باریک و صافی در می آورند. سپس این رشته ها را راست می کنند و به اندازه های دلخواه نیز قطعه قطعه می کنند. آنگاه پس از خشک شدن، در کوره های می پزند  تا بدینگونه مغز مداد فراهم شود. از سوی دیگر، برای مغز مدادها  چوب هم لازم است که باید درون آن قرار گیرد. برای این منظور، دو تکه از چوب کاج   یا سرو خمره ای را به صورت لوح نازکی می برند و میان آنها را برای جاگرفتن مغز مداد شیار می دهند. پس از داخل کردن مغز مداد، هر دو لوح را بر روی هم می چسپانند. در نتیجه  چند مداد به هم چسپیده به دست می آید. آنگاه برای جدا کردن آن ها با ارّه ی مخصوصی این مداد ها را از هم جدا ساخته و با ماشین های پرداخت نیز به آنها شکل می دهند. بدینگونه مداد ها را با بدنه ای صاف و پرداخته شده، به بازار عرضه می کنند.

   امروزه بیش از 350 نوع مداد گوناگون ساخته می شود که هر یک مصرف مخصوصی دارد.  شما می توانید تنها مداد سیاه را در 19 درجه ی مختلف  از لحاظ نرمی و سختی بیابید و این ها حدود 72 رنگ و شکل گوناگون دارد. برخی از مدادها روی شیشه، پارچه،پلاستیک و ... نیز می نویسند.