تبلیغات
دبستان پسرانه هیئت امنایی شهید بهشتی شهرستان بانه - تصاویر مرکز در مناسبتهای مختلف در سال تحصیلی 88-87
یکشنبه 23 فروردین 1388

تصاویر مرکز در مناسبتهای مختلف در سال تحصیلی 88-87

   نوشته شده توسط: کاوه سمیعی    

اجرای نمایشکلاس درس 

بازدید علمی                 بازدید علمی

شورای دانش آموزی              جوایز مسابقات ورزشی گروههای آموزشی مدرسه     گردش علمی

مانور زلزله