تبلیغات
دبستان پسرانه هیئت امنایی شهید بهشتی شهرستان بانه - الگوی تدریس بازی با ایفای نقش
چهارشنبه 14 اسفند 1387

الگوی تدریس بازی با ایفای نقش

   نوشته شده توسط: کاوه سمیعی    

     هدف از اجرای الگوی تدریس ایفای نقش كمك به دانش آموز است تا شخصیتی منحصر به فرد بسازد و این مهم را در قالب آن چه در مواد درسی پیش بینی شده است عملی كند. الگوی تدریس بازی نقش فرصتی را ایجاد می كند كه در آن یادگیرندگان در تحصیل موقعیت ها ، به صورت همیار و مشترك فعالیت كنند. به ویژه یادگیرندگان شیوه ای آزادمنشانه برای پرداختن به انواعی از واقعیت های اجتماعی را به وجود می آورند.
یاداوری می شود كه جریان ایفای نقش نمونه ی زنده ای از رفتار انسان را مهیا می سازد كه به مثابه ابزاری در خدمت دانش آموزان قرار می گیرد تا آنان احساسات خود را بروز دهند. از بینش خود در نگرشها،ارزشها و برداشتهای خود سود جویند.  نگرش ها و مهارتهای حل مسائل را بوجود آورده و گسترش دهند. مواد درسی را از طریق گوناگون بررسی كنند.

امتیازات روش ایفای نقش

1 ـ ایجاد شور و شوق وانگیزه درونی در فراگیرندگان

2 ـ مشاركت و فعالیت دانش آموزان

3 ـ كاهش كم‏رویی و خجالت دانش آموزان

4 ـ افزایش مهارت‏های روانی - حركتی فراگیرندگان

5 ـ‌ کسب نگرش های جدید و قبول ارزش های اجتماعی

6 ـ تقویت مدیریت و سازماندهی افراد  

 

مراحل اجرای  

1ـ آماده كردن گروه                          2 ـ انتخاب شركت كنندگان بازی نقش.

3 ـ صحنه آرایی                                  4 ـ آماده كردن تماشاگران.

5 ـ اجرای بازی                                   6 ـ  بحث و ارزش یابی

7 ـ‌ اجرای دوباره ی بازی نقش         8 ـ‌ بحث و ارزشیابی

 

   این الگو برای یاددادن نحوه طبقه بندی كردن ، نحوه فكر كردن و چگونگی دریافت مفهوم به دانش آموزان اهمیت دارد ، در این الگو معلم به عنوان حامی و هدایت گر فرضیه‏ های دانش آموزان است به نحوی كه از قبل مفاهیم را انتخاب و در نمونه‏های مثبت و منفی سازمان می‏دهد و فرگیران را جهت نیل به این مفهوم هدایت می‏كند.

فریدون محمد امین زاده آموزگار پایه سوم  دبستان پسرانه هیات امنایی شهید بهشتی