تبلیغات
دبستان پسرانه هیئت امنایی شهید بهشتی شهرستان بانه - روشهای ارزشیابی کنفرانسی
سه شنبه 6 اسفند 1387

روشهای ارزشیابی کنفرانسی

   نوشته شده توسط: کاوه سمیعی    

به نام خدا

ارزشیابی علوم پایه دوم با ارائه کنفرانسی

هدف :

ایجاد مهارت اعتماد به نفس و خود باوری بیشتر

تقویت فن سخن وری

تمرین برای انسجام فکری در ارائه مطالب

مرور مطالب ارائه شده به شاگردان در ماه های گذشته

 

شیوه ی اجرا :

ارزشیابی از علوم بالاخص دانستن ها به شیوه ی شفاهی است . سیوه سنتی و مرسوم پرسیدن سوالاتی آ« هم در سطح دانش و به صورت کلیشه ای می باشد . مثال : جامد چیست ؟ با ذکر مثال .

اما روش پیشنهادی با اعلام به شاگردان و اجرای نمونه برای آن ها کار را پی می گیریم . به طور مثال بخش نور در علوم پایه ی دوم ابتدایی ؛ ابتدا عناوین بخش را تابلوی کلاس یادداشت می کنیم .

نور ـ استفاده های نور ـ چشمه نور ـ سایه ـ بازی و ...

سپس به شاگرد می گوییم با استفاده از عناوین موجود در تابلو و نیز وسایل احتمالی موجود در کلاس و آزمایشگاه مرتبط با فصل مورد نظر و نیز دانسته های خودش شروع به ارائه مطلب نماید . به عبارتی در این مدت کلاس در اختیار او بوده و نقش معلم یار را خواهد داشت .

توضیحات شاگرد که تمام شد ، معلم با ارائه سوالاتی از شاگرد نقاط ضعف او را بر طرف می کند . بقیه ی دانش آموزان نیز حق دارند در ارائه سوالات مشارکت کنند . به این ترتیب فصل مورد نظر مرور شده و بعضاً اطلاعاتی خارج از بخش و کتاب درسی بیان می گردد . که بسیار جالب است . در ابتدا می توان از دانش آموزان تواناتر استفاده کرد . تا الگویی برای بقیه باشد . . نیز می توان در انتخاب شاگرد برای ارائه کنفرانس با خود او مشورت کرد که برای چه فصلی از کتاب آمادگی بیشتری دارد . تا علاقه وی نیز مد نظر باشد .

مزایای روش ارزشیابی کنفرانسی :

×از شیوه ی ارزشیابی با ارائه کنفرانس می توان در پایه های بالاتر

×بهره گیری از این روش در سایر دروس  (  اجتماعی ـ تاریخ و مدنی ـ جغرافیا ـ و علوم و ... ) بهره برد .

×تقویت روحیه اعتماد به نفس در فراگیران

×تقویت مهارت سخنرانی و بیان مطالب

×از دیگر مزایایی این شیوه بالا رفتن از سطوح پایین حیطه شناختی است .

امید آنکه با اجرای روش های متنوع در ارزشیابی از شیوه های سنتی فاصله گرفته و شاگردان تواناتری داشته باشیم .