تبلیغات
دبستان پسرانه هیئت امنایی شهید بهشتی شهرستان بانه - ارزشیابی
سه شنبه 6 اسفند 1387

ارزشیابی

   نوشته شده توسط: کاوه سمیعی    

ارزشیابی

" ارزشیابی " یکی از ارکان مهم آموزش و پرورش و بخش جدایی ناپذیر آن است، آموزش و پرورش فرایندی متشکل و به هم پیوسته است که تمام اجزای آن به گونه ای سازمان یافته برای رسیدن به هدفی معین فعالیت می کنند.
در پایان هر یک از برنامه های آموزشی ، معلمان علاقه مندند میزان تغییرات حاصله در رفتار دانش آموزان را بررسی کنند تا معلوم شود ، چه اندازه به هدف های مورد نظر نزدیک شده اند. این عمل را اصطلاحاً ارزشیابی یا امتحانمی  
گویند که در نگارش های نوین بر خلاف گذشته دارای هدف های مهم تر و گسترده تری می باشد .

20  نکته مهم در ارزشیابی

1.       ارزشیابی ، به طور اخص ناظر اندازه گیری کیفیت ، کمیت و نوع تغییرات حاصل شده در رفتار دانش آموزان است.

2.       ارزشیابی ، آگاهی از میزان کارآیی و کار آمدی عوامل مؤثر در آموزش و پرورش است.

3.       ارزشیابی وسیله ای کار آمد و بی بدیل است برای هدایت مستمر یادگیری دانش آموزان

4.      دانش آموزان نیز از طریق ارزشیابی به نقاط ضعف و قوت خود پی می برند.

5.      ارزشیابی مستمر ، باعث مرور و بازتولید مطالب آموخته شده توسط دانش آموزان می شود.

6.       معلم از طریق ارزشیابی، روش تدریس و طرح درس خود را ارزیابی می کند

7.      امتحان وسیله ای است مناسب برای تفهیم هدف های درسی به دانش آموزان

8.      در جریان ارزشیابی باید سعی کرد فضای روانی مناسب و خالی از اضطراب برای بچه ها فراهم کرد

9.      سؤال های امتحانی باید توانایی دانش آموزان را در سطوح مختلف یادگیری بسنجند.

10.    هدف نهایی از انجام امتحان ، بهبود کیفیت یادگیری است.

11. در طراحی سؤال های امتحانی از جدول دو بعدی ( هدف های رفتاری فهرست محتوا ) استفاده شود

12. در جلسات امتحانی با فرد فرد دانش آموزان رابطه ای دوستانه و محبت آمیز بر قرار کنید.

13. در تصحیح اوراق امتحانی ابتدا سؤال اول را در تمام اوراق تصحیح کنید. سپس سؤال دوم را و بعد سوم و به همین ترتیب تا آخر

14. ارزشیابی را جزئی از فرایند آموزش بدانید نه به عنوان نقطه پایان تدریس

15. به ارزشیابی های گروهی ، به خصوص در کلاس های ابتدایی بها بدهید

16. خواندن سؤال های امتحانی برای دانش آموزان ضرورت ندارد ، مگر دانش آموزانی که مشکل خواندن داشته باشند.

17. عدم موفقیت دانش آموزان را در امتحان ، دال بر بدی شخصیت آن ها ندانید

18. موفق نشدن در امتحانات را نمی توان فقط به خود دانش آموز و فعالیت های او نسبت داد.

19. تأکید بیش از حد بر ارزش نمره بالا و منوط کردن ارزشمندی کودک به نتایج امتحانات وی ، باعث بالا رفتن اضطراب در بچه ها می شود.

هدف از ارزشیابی و امتحان ، شناختن و شناساندن است